W Powstaniu:

9 kompania batalionu "Kiliński" AK.

Źródło

Mur Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego oraz http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/69883