W Powstaniu:

Obroża Rejon 1 "Brzozów" – Legionowo Oddział Wewnętrzny Szpitala Gminnego w Legionowie przy ul. Mickiewicza 25 (obecnie 23) wg stanu na 24 VII 1944 r. od 1 sierpnia do wkroczenia wojsk sowieckich 20 października 1944 r.

Źródło

Materiały Muzeum Historycznego w Legionowie.