W Powstaniu:

szpital PCK przy ul. Smolnej, od 9.09.1944 szpital Wolski

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW