W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Powiśle, placówki lecznicze: szpital PCK siedziba: ul. Smolna 6 od 1 do 6 sierpnia, od 6 do 8 września

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN