W Powstaniu:

Obwód III Wola z Lesznem, szpital św. Łazarza, ul. Leszno 127

Źródło

"Harcerki 1939-1945" PWN 1973. oraz Mur Pamięci Powstania Warszawskiego