W Powstaniu:

Praga - 4 rej. - p.sanit.ul.Szwedzka

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego