W Powstaniu:

Obwód VI Praga, placówki lecznicze: szpitalik siedziba: ul. Obrońców 23 od 1 do 5 sierpnia

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN