W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Południe, placówki lecznicze punkt ratowniczo-sanitarny, szpitalik, siedziba: ul. Śniadeckich 17 od 3 sierpnia do 3 października

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN