W Powstaniu:

Obwód IV Ochota 3 Rejon: placówki lecznicze: punkt ratowniczo-sanitarny 1 do 8 sierpnia, siedziba: ul. Filtrowa 62; w oddziałach bojowych: „Grzymały" od 1 sierpnia do 3 października

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN