W Powstaniu:

Praga - p.sanit.ul.Jagielońska

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego