W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Tykocińska

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego