W Powstaniu:

Praga - 5 rej. - p.sanit.ul.Floriańska

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego