W Powstaniu:

Praga - 2 rej. - p.sanit.ul.Tykocińska

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego