W Powstaniu:

Żywiciel - Żubr - 2 kom. - sanit. - szpit.nr 203

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego