W Powstaniu:

komendtant szpitala p.w. Jana Bożego, potem ul. Sapieżyńska. 15 sierpnia szpital został przeniesiony na ul. Długą 7 - Centralny Powstańczy szpital Chirurgiczny Nr 1,

Źródło

Witold Sikorski : Zarys organizacji służby sanitarnej w Powstaniu Warszawskim w: Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – Powstanie Warszawskie i medycyna, wydanie II, Warszawa 2003 r, oraz :Halina Jędrzejewska Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944, wyd. TLW