W Powstaniu:

ucz.pow.

ppor.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego