W Powstaniu:

szp.pol. w hotelu ”Terminus” przy ul. Chmielnej, po Powstaniu w Gross-Lübars

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW