W Powstaniu:

szp pol. w budynku ZUS u przy ul. Czerniakowskiej 231

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW