W Powstaniu:

Starszy lekarz 6 PP II Dywizji Piechoty.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW