W Powstaniu:

Starówka Batalion im. W. Łukasińskiego 4 kompania „Niemen”

1.08.1944 r. zameldowała się w Hotelu Polskim (ul. Długa 29); od 17 sierpnia pracowała w szpitalu powstańczym przy ul. Miodowej 24; 2 września szpital zajęli Niemcy; pozostałe w szpitalu sanitariuszki ratowały rannych i były świadkami mordowania ich przez hitlerowców.

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29