W Powstaniu:

Starówka Batalion im. W. Łukasińskiego 3 kompania „Wkra”

Brała udział w walkach na Starówce jako ochotniczka i sanitariuszka; uczestniczyła w akcjach na odcinkach: ul. Miodowa, pl. Krasińskich, ul. Długa, ul. Barokowa; pod koniec sierpnia przeszła kanałami do Śródmieścia, gdzie w dalszym ciągu brała udział w walkach, ratując rannych.

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29 oraz Mur Pamięci Powstania Warszawskiego