W Powstaniu:

Starówka Batalion im. W. Łukasińskiego 3 kompania „Wkra”

Brała udział  w walkach na Starówce, na odcinkach: pl. Krasińskich, barykada Leszno-Przejazd, Bank Polski; po upadku Starówki 1.09.1944 r. przeszła kanałami do Śródmieścia, w rejonie pl. Napoleona.

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29