W Powstaniu:

Starówka Batalion im. W. Łukasińskiego 2 kompania „Supraśl”

W kwietniu 1942 r. wstąpiła do POZ, a potem do AK; przysięgę składała w mieszkaniu szefa kompanii „Supraśl” przy ul. Bugaj 13 i została przydzielona do tejże kompanii; w tymże mieszkaniu ukończyła kurs sanitarny prowadzony przez „Felę”, żonę szefa kompanii; jej działalność polegała na kolportażu prasy podziemnej, a także wraz z sióstrą stanowiły „maskę” lokalu przy ul. Grzybowskiej 8 lub 10, w którym odbywały się odprawy i szkolenia wojskowe; w czasie Powstania utrzymywała łączność, (jako łączniczka kompanii) między plutonami zajmującymi redutę Ratusz, Pałac Blanca, więzienie przy ul. Daniłowiczowskiej, klasztor ss. Kanoniczek i Bank Polski

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29