W Powstaniu:

Batalion im. W. Łukasińskiego 2 kompania „Supraśl”

30.07.1944 r. zgłosiła się na punkt zborny przy ul. Bugaj 13, skąd wyruszyła z częścią kompanii do akcji powstańczej na kwaterę przy ul. Długiej 29 (Hotel Polski); brała udział w akcjach, niosąc pomoc rannym na barykadach przy ul. Hipotecznej, ul. Długiej, ul. Miodowej, w Pałacu Blanca, w Ratuszu, w Banku Polskim, w gmachu więzienia przy ul. Daniłowiczowskiej; w dniach 18-20 sierpnia 1944 r., będąc w domu przy ul. Bugaj 13 wraz z „Felą” i żołnierzem AL – brała udział w ratowaniu mieszkańców tego domu, obrzucając butelkami czołg niemiecki podjeżdżający od strony Zamku; wraz z „Felą” brała również udział w akcji ratowniczej po rzuceniu bomby przy ul. Sapieżyńskiej

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29