W Powstaniu:

Batalion im. W. Łukasińskiego 1 kompania „Troki”.

Brała udział w walkach w rejonie Woli i Starego Miasta na odcinkach ulic: Grzybowska, Łucka, Wronia, Bank Polski. 15.08.1944 r. została ciężko ranna na dziedzińcu Banku Polskiego, opatrując rannego w czasie ostrzału z granatnika

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29