2.08.1944 r. dotarła do Hotelu Polskiego i została przydzielona do Batalionu im. W. Łukasińskiego do 1 kompanii szturmowej – patrol sanitarny; brała udział w walkach na odcinkach: ul. Wronia, ul. Ogrodowa, browar Haberbuscha, następnie 7-8 sierpnia – w walkach na Starówce: Bank Polski, ul. Bielańska w patrolu „Skiby”; po upadku Starówki przeszła kanałami do Śródmieścia z resztą kompanii „Zdana”, biorąc dalej udział, aż do całkowitego upadku Powstania na odcinkach hotel Cristal, ul. Zielna i w punkcie sanitarnym przy ul. Chmielnej; po wyjściu z ludnością cywilną z Warszawy, została wywieziona do obozu pracy w Niemczech; do Polski wróciła 25.10.1945 r.;

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29