W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Starówka

Od kwietnia 1942 r. w POZ, następnie od jesieni 1942 r. w AK, w Batalionie im. W. Łukasińskiego; ukończyła kurs sanitarny – instruktorski, którego komendantem był dr Romuald Lange, ps. „Klaudiusz”; 1.08.1944 r. stawiła się na godzinę „W” do Hotelu Polskiego, gdzie aż do upadku Starówki pełniła funkcje administracyjne przy sztabie; przeszła kanałami do Śródmieścia, z którego 2.10.1944 r. wyszła wraz z ludnością cywilną poza teren Warszawy.

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29