W Powstaniu:

Szpital batalionu "Golski" - w gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Źródło

"Harcerki 1939-1945" PWN 1973. oraz Mur Pamięci Powstania Warszawskiego