W Powstaniu:

Komendant szpitala Dziecięcego, ul. Śliska 51 (szpital dziecięcy)

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW