W Powstaniu:

II pluton "Alek" 2. kompanii "Rudy" baonu "Zośka".

Do 1939 r. ukończyła dwie klasy Gimnazjum im. Marii Konopnickiej. Ucząc się w gimnazjum, prowadziła drużynę harcerek przy Szkole Powszechnej Nr 6. Od września 1939 r. w Pogotowiu Harcerek. Od maja 1940 r. czynna również w Kujawskim Stowarzyszeniu Literacko-Społecznym „Zew”. W 1940 r. wraz z ojcem przedostała się przez zieloną granicę do Warszawy. Tu uczęszczała do Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Narcyzy Żmichowskiej, uzyskując maturę na tajnych kompletach w 1944 r. Następnie zapisała się na Wydział Architektury tajnej Politechniki Warszawskiej. W konspiracji od 1941 r. Od 1942 r. wywiadowczyni w Oddziale Informacyjno-Wywiadowczym KG ZWZ–AK. Brała także udział w akcjach Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”. Od jesieni 1943 r. otrzymała przydział do II plutonu „Alek” 2 kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”, jako łączniczka dowódcy plutonu Eugeniusza Kechera („Kołczan” – stąd jej pseudonim). Uczestniczyła w akcji bojowej „T–U” oraz w szkoleniu wojskowym w „Bazie Leśnej” pod Wyszkowem.

Źródło

http://www.batalionzoska.pl/batalion/biogramy/#content oraz Wirtualny Mur Pamięci Powstania Warszawskiego