W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Sosnowa 3

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego