W Powstaniu:

Praga - p.sanit.ul.Oszmiańska

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego