W Powstaniu:

lekarz szpitala w Laskach, grupa Kampinos

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW