W Powstaniu:

szpital Karola i Marii, następnie w szpitaluWolskim, lekarz w batalionie Parasol

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW