W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Wilcza

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego