W Powstaniu:

III Rejon VI Obwodu AK (Praga)

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW