W Powstaniu:

NSZ - gr.Topór

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego