W Powstaniu:

Róg - 104 kom. - sanit. St.Miasto - Sródm.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego