W Powstaniu:

Bakcyl - Radwan - skład.sanit.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego