W Powstaniu:

Starówka Batalion im. W. Łukasińskiego 3 kompania „Wkra”

1.08.1944 r. zgłosiła się do akcji powstańczej; brała udział w akcjach na Starówce na odcinkach: PWPW, Bank Polski, klasztor ss. Kanoniczek; po przejściu kanałami do Śródmieścia, gdzie została ranna.

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29